Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Ikona Přesvaté Bohorodice Kazaňská

Ikona Přesvaté Bohorodice Kazaňská

Příspěvekod marekM » 10 lis 2012 22:42

Ikona Přesvaté Bohorodice Kazaňská
(památka ikony Přesvaté Bohorodice Kazaňské, se slaví dvakrát v roce a to 8. července / dle světského kalendáře to je 21. července v den zjevení Kazaňské ikony a také 22. září / dle světského kalendáře to je 4. listopadu v den osvobození roku 1612 Moskvy a celé Rusi od vpádu Poláků)

Zjevení ikony Přesvaté Bohorodice v městě Kazani
(památka podle církevního kalendáře 8. července / dle světského kalendáře to je 21. července)

Když strašný požár v červnu roku 1579, postihl město Kazaň¹ a zničil část tohoto města, obrátil v popel polovinu Kazaňského Kremlu², škodolibě se začali radovat vyznavači Mohameda, že takto se Bůh rozhněval na křesťany.
Tento zlověstný požár se stal několik let poté, kdy byla Kazaň dobyta z Tatarského područí, a až na 60 000 Rusů, bylo osvobozeno ze zajetí a lidé znovu mohli svobodně a beze strachu vyznávat křesťanství.
Velmi obtížně a s velkými těžkostmi šlo šíření Evangelia v pokořeném království muslimů a pohanů. Ale Přesvatá Bohorodice, ochránkyně šiřitelů slova Božího, která ještě za Svého pozemského života, si spolu s apoštoly rozdělila práci o šíření blahé zvěsti, když spatřila těžkosti misie v osvobozené zemi, nemeškala a seslala jim Nebeskou pomoc, zjeviv Svoji divotvornou ikonu.
Stalo se to takto. Po požáru začalo brzo město povstávat z ruin a spolu s dalšími, kteří byli postiženi požárem města, začal si stavět svůj dům i voják - střelec Daniil Onučin. Právě jeho devítileté dcerce jménem Matrona, se ve snu zjevila Matka Boží a pověděla jí o místě, kde je v zemi ukrytá Její ikona. Matka Boží jí přikázala, aby o tom řekla duchovním a světským vládcům města.
Dívenka ponejprv pověděl svůj sen své matce, ale ta si toho ani nevšímala. Takto se tento sen dívence opakoval třikráte. Poté se dívce ve snu zjevila sama ikona, v ohnivých plamenech a přitom byl slyšet hlas: Jestliže neučiníš to, co jsem ti přikázala, zjevím se ti už na jiném místě!
Poté, už matka dívenku vyslechla pozorně a spolu odešly k archijereji a vévodům města. Nikdo jim však nevěřil, a tak matka spolu s dcerou, začaly samy kopat na místě, které bylo dívce ukázáno ve snu.
Ikona se na tomto místě našla zabalená do sukna a zpráva o nalezené ikoně, se rozšířila po celém městě. Na místo nalezení ikony, přišel archijerej s průvodem věřících, městští vévodové a ikona byla slavnostně přenesena ponejprv do blízkého chrámu svt. Mikuláše a poté do katedrálního chrámu města Kazaně, do chrámu Zjevení Páně. Během této pouti po městě, byli od ikony uzdraveni dva slepí, poté bylo ještě mnoho dalších zázraků a uzdravení.
Poté byla napsána věrná kopie ikony, která se zjevila v Kazani a spolu s popsáním všech okolností jejího zjevení a nalezení, všech zázraků a uzdravení, byla roku 1579 poslána do Moskvy. Car Jan IV. Vasilevič³, dal příkaz vystavět na místě zjevení ikony chrám na památku ikony Matky Boží, kde byla tato svatá ikona umístěna, o něco později byl zde založen ženský monastýr, ve kterém potom přijaly mnišský postřih Matrona a její matka.
Nevelká ikona, nalezená dívenkou Matronou, která byla nalezena na okraji Ruského carství nedávno připojeného k Rusi, se stala brzy svatyní celé země a znamením Nebeské záštity Boží Matky.

Obrázek

Památka svátku Přesvaté Bohorodice, na počest její ikony zvané Kazaňská
(památka podle církevního kalendáře 22. října / dle světského kalendáře to je 4. listopadu v den osvobození roku 1612 Moskvy a celé Rusi od vpádu Poláků )

Památka svátku Přesvaté Bohorodice, na počest její ikony zvané Kazaňská, byla ustanovena jako výraz vděčnosti za osvobození roku 1612 Moskvy a celé Rusi, od vpádu Poláků.
Konec 16. a počátek 17. století byly známy v ruské historii jako Smutná doba ⁴. Země byla napadena polskými vojsky, které rabovali a spalovali města, vesnice a jejich chrámy, vysmívali se víře pravoslavných křesťanů na Rusi. Podvodem a lží dosáhli toho, že ovládli Moskvu.
Po výzvě svt. Hermogena, patriarchy moskevského ⁵ ruský národ povstal na obranu své vlasti. Vojsku domobrany, kterému velel kníže Dimitrij Michailovič Požarskij, byl z Kazaně zaslán divotvorný obraz Přesvaté Bohorodice.
Ve svém Slovu na den Zjevení ikony Přesvaté Bohorodice v městě Kazani, svt. Dimitrij rostovský řekl: Matka Boží zbavuje od běd a mnohých zel, nejen spravedlivé, ale i hříšné, ale které hříšné? Ty hříšné, kteří se navracejí k Nebeskému Otci jako marnotratný syn, kteří vzdychají a bijí se v prsa jako celník, pláčou u nohou jako hříšnice, která smočila nohy Krista svými slzami a přinášejí mu vyznání, tak jako lotr na kříži. K takovýmto hříšníkům shlíží a spěchá na pomoc a od velkých běd mnohých zel je zbavuje.
Vědouce, že tato neštěstí a pohromy, byly dopuštěny pro hříchy, celý národ, vojsko a domobrana na sebe vzali třídenní půst a takto se s modlitbou obrátili k Pánu a Jeho Přečisté Matce pro pomoc. A jejich modlitba byla vyslyšena. Od svt. Arsenija⁶, který se nacházel v polském zajetí, přišla zvěst, že mu bylo zjeveno skrze ctih. Sergije Radoněžského, že soud Boží byl změněn na milost, pro zastání Přesvaté Panny.
Touto zprávou povzbuzená ruská vojska dne 22. října (dnes podle světského kalendáře to je 4. listopadu) roku 1612, osvobodili Moskvu od polských uchvatitelů. Památka na počest Kazaňské ikony Přesvaté Bohorodice, byla ustanovena roku 1649 a je ctěna takto až do dnešních dnů.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

¹ Kazaň - tatarsky Qazan, rusky Казань - je administrativní a kulturní centrum Tatarstánu a jedno z největších měst v Rusku.

² Kreml - Кремль – je název městského opevnění na staré Rusi; město obstoupené hradbami se střílnami a věžemi.

³ zvaný též Ivan Hrozný; car vší Rusi 1547–1584.

Smutná doba – Smuta – označení období v ruských dějinách v letech 1598 – 1613, někdy až do roku 1619, které bylo poznamenáno přírodními katastrofami, Polsko – Švédskou intervencí, těžkou politickou, ekonomickou, státní a sociální krizí.

Svt. Hermogen, patriarcha moskevský a celé Rusi (1606 - 1612), svatořečen roku 1913, dny jeho památky jsou 17. leden / 1. březen v den jeho mučednické smrti, 12. / 25. květen v den jeho svatořečení a 5. / 18. října v den památky světitelů moskevských.

Svt. Arsenij (Apostolis) arcibiskup suzdalský a tarusský (zvaný též podle místa své první archijerejské služby elassonský), místně ctěny svatý, jeho ostatky byly nalezeny roku 1668 netlenými, svatořečen roku 1982, jeho památka je 29. dubna / 12. května.
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Památky ikon Bohorodice, sbory svatých, památné dny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron