Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


O odsuzování Z dědictví Optinských starců

O odsuzování Z dědictví Optinských starců

Příspěvekod marekM » 31 led 2013 09:58

O odsuzování
Z dědictví Optinských starců

V době postu je vášeň odsuzování nejvíce vtíravá a dotěrná a myšlenky na odsuzování bližních mučí duši a zbavují nás duševního klidu. Optinští starci dobře věděli, jak vlezlá, dotěrná a nebezpečná je tato vášeň a učili nás, jak s ní bojovat.
Ctihodný Lev upozorňoval:
Buďte opatrní a chraňte se především toho, abyste nahlíželi na bližní a odsuzovali je; my se máme oč starat: vždyť naše hříšné rány zapáchají, a my se musíme starat předně o ně. Nebudete zodpovídat za druhé, ale za sebe.
Ctihodný Amvrosij psal svým duchovním dětem:
Praví služebníci Boží si nedovolí, aby někoho odsoudili. Oni mají na paměti Hospodinovo evangelní podobenství: Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden farizej a druhý celník. I začal farizej před Hospodinem vypočítávat své dobré vlastnosti a proto byl odvržen Hospodinem. Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: Bože, buď milostiv mně hříšnému! A proto, nehledíce na jeho mnohá přestoupení, nejenže získal odpuštění, ale i ospravedlnění (Lk 18,10-14).
Ctihodný Josefv dopise k duchovnímu dítěti poukazoval na nebezpečí odsuzování pro život pozemský i pro život věčný a pro spásu duše:
Je zapotřebí zbavovat se hříchů a hlavně těch, ke kterým jsi nejvíce náchylná, neboť nejen že skrze ně věčné muka zasloužíš, ale už i na zemi můžeš mnoho strádat od lidí a nemocí, dokud se neusmíříš. Co zaseješ, to sklidíš. Jestliže budeš odsuzovat sestry, tak se od nich vystavíš odsouzení a pohanění. A když budeš odsuzovat nadřízené, tak poslouchej to, co říká Svaté Písmo: zuřivost mocných – zuřivost lví (srov. Přísloví 20, 2). Přiměj se k nápravě. Pokoj tobě.
Duchovní následky odsuzování znamená ztrátu blahodati
Ctihodný Amvrosijobjasňoval, že když odsuzujeme, ztrácíme blahodať, a jestliže člověk ztratí blahodať, potom pociťuje chladnost k modlitbě a ke čtení duchovních knih:
Stěžuješ si na to, že ses stala lenivou ke čtení a k modlitbě: to se ti stalo proto, že mnoho rozebíráš cizí věci a příliš brzy činíš závěry.
Sklíčenost a zoufalství
Ctihodný Makarijvaroval, že pro odsuzování je dopuštěno strádání prostřednictvím sklíčenosti a zoufalství:
Myslím si, že se trápíš sklíčeností pro nic jiného než pro to, že jsi nahlížel na druhé a odsuzovals je. Zanech toho a snaž se vidět svá přestoupení a hříchy, potom se staneš i pokorným… Jestliže budeš rozebírat a soudit skutky a jednání bližních, kdy pak vzpomeneš na ty své?
Pokušení a neklid vášní
Starec Josefvysvětloval, že po pyšných myšlenkách a odsuzování často následují pokušení a začínají nás znepokojovat vášně:
Je vidno, že pro tvou pýchu a hrdost Hospodin u tebe dopustil pokušení po přijímání svatých Tajin. Starej se o větší smíření a pokoru, abys neodsuzovala druhé, považuj se za jedinou hříšnou a horší než ostatní, a ostatní naopak neodsuzuj. Potom tě budou i vášně méně znepokojovat.
V čem koho odsoudíš – v tom i sám budeš přebývat
Jindy se stává, že lidé jako duchovní děti jsou chráněni od pádu Boží blahodatí. Jestliže se ale začínají pyšnit svou bezúhonností, připisujíce ji sobě a ne působení ochraňující Boží blahodati, jestliže začínají odsuzovat pády svých bližních, tehdy blahodať odchází od těch, kteří odsuzují, a oni potom upadají do stejných prohřešení, které sami odsuzovali.
Ctihodný Makarijpsal svému duchovnímu dítěti:
Čteš-li o pádu lidí, podivuj se Božímu milosrdenství a vzdaluj od sebe ony rozpaky z řečí o tobě anebo druhých. Není se čemu divit, že jsi dříve nezápasila s vášněmi: byla jsi ještě dítětem a nic se tě předtím nedotýkalo. Ale cožpak je spása v tom, abychom nijak nezápasili a nevedli boj a přitom si o sobě mnoho mysleli a přitom neznali své slabosti, vášně a nemoci? Poznávej je, buď smířená, pokorná, uč se s nimi zápasit a současně se uč pokoře.
Na to upozorňoval i ctihodný Amvrosij:
Kdo soudí a odsuzuje, ten se toho stejného poté dopouští, od čehož nás, Bože, zbav.
Někteří si pak myslí: Já chodím do chrámu a tamten nechodí – on je tedy člověk! Čemu jen připodobnit to, co tento člověk dělá! Máváš rukou, ukazuješ na druhé a sebe sama považuje za lepšího, než jsou druzí. Díváš se a vidíš, že ses domávala do toho, že jsi upadla ještě hlouběji než ti, které jsi předtím odsuzovala.
Starec Josef varoval:
Starej se o to, abys nikoho neodsuzoval: V čem druhé odsoudíš, do toho sám také upadneš.
Jak se vyhnout odsuzování a zachovat duševní pokoj
Ctihodný Makarij připomínalBoží bázeň, připomínal nutnost sebeobviňování z hříšnosti, nutnost pokání, a radil číst svaté Otce:
Bylo by velmi zapotřebí zdržovat se odsuzování, abychom nebyli sami odsouzeni. Je zapotřebí mít na paměti toto Boží přikázání: mít bázeň Boží, pamatovat si své hříchy, vyhýbat se jim a v okamžiku naší slabosti, když na to zapomeneme, hned sám sobě své chyby vytýkat, hned činit pokání. Je zapotřebí častěji o tomto číst v poučeních svatého Jana Klimaka – Lestvičnika a abby Doroteje a takto se těchto věcí zdržovat.
Ctihodný Amvrosij radil:
Když začneš někoho odsuzovat, řekni sám sobě: Pokrytče! Nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. (Mt 7,5)
Ctihodný Josefučil používat proti myšlenkám odsuzování modlitbu svatého Efréma Syrského a vzpomínku na své vlastní nedostatky:
Proti myšlenkám druhé odsuzovat je dobré modlit se modlitbou svatého Efréma Syrského: Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého (nebo sestru svou) … a dále.
Jestliže přijde myšlenka kohokoli odsuzovat, tak se proti ní vyzbroj touto modlitbou. To je hlavní zbraň. A k tomu ještě pamatuj i na své nectnosti a nemoci, že nejsi lepší než ostatní.
Ctihodný Varsonofijvaroval před nebezpečím myšlenek nepřítele našeho spasení:
To hlavní, co je potřebné od každého člověka, je nikoho neodsuzovat. Řekne se to snadno, ale začni to plnit, a ukáže se to těžké, přetěžké. Nepřítel naší spásy mocně napadá na člověka a ponouká jej k myšlenkám na odsuzování. Hospodin říká: Odpusť, a nepřítel spasení zase ponouká: Pomsti se, on tě urazil a ty mu oplať stejně, a tak dál a tak dál. Není zapotřebí poslouchat nepřítele, je potřeba se mu postavit a bojovat s ním.
Vyhýbejte se společnosti, kde kohokoli odsuzují
Starec Makarijradil vyhýbat se společnosti, kde kohokoli odsuzují, pak také radil neodsuzovat ty, kteří odsuzují, ale pamatovat spíše na své slabosti a hříchy:
Prosíš o poučení, jak se nenechat unést odsuzováním, když sama slyšíš, jak druzí odsuzují? Vidím jako nejjednodušší způsob pobývat řidčeji v takovéto společnosti, kde takto odsuzují. A když se už stane a jste v takovéto společnosti, tak neodsuzujte za to, že druhé odsuzují, ale pamatujte, že vy jste ještě slabší než oni, ohledně tohoto pokušení. No, a když se stane a vy sama se necháte unést takovýmto pomlouváním, takovýmito klepy a odsuzováním, tak potom přineste pokání a sebe samu učiňte pokornou.
Svítání duchovní pokory
Jestliže se naučíme bojovat s myšlenkami na odsuzování a naopak si navykneme k sebezpytování a odsuzování sebe sama, tak podle moudrých slov ctihodného Lva se naše srdce stane mírným a krotkým a duše pocítí duchovní klid:
Budeme považovat ty, kdož nás urážejí, za naše dobrodince. A když sebe začneme učit sebeobviňování, tehdy uspějeme i ve vnitřním, duchovním obvinění sebe sama a naše srdce se potom s pomocí Nejvyššího stane v duchovním smyslu mírným a krotkým. Člověk se stane nádobou blahodati a duchovního pokoje. Tehdy duše pocítí takový klid, pokoj, který my kvůli našemu přebývání v hořkosti a smutku nemůžeme pocítit anebo, lépe řečeno, nemůžeme ho přijmout. Takovýto klid bude potom osvěcovat náš rozum.
Takovéto svítání duchovní pokory a mírnosti pak rozprostře své paprsky na rozum, slovo, na vjemy naší mysli. Tehdy pak snadněji budeme moci odrazit zlo, pokořit se a zasvětit srdce všemu tomu, co je jen a jen spasitelné.
Pomáhej nám, Pane, na této nelehké cestě! Ó Pane a Králi, dejž, abych viděl provinění svá a neodsuzoval bratra svého…
Podle Ольга Рожнёва Осуждение Из наследия Оптинских старцев
(http://www.pravoslavie.ru/put/58248.htm)
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Citáty, překlady, Paterik

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron