Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


NEDĚLE MASOPUSTNÍ O strašném soudu

NEDĚLE MASOPUSTNÍ O strašném soudu

Příspěvekod marekM » 09 úno 2010 11:54

NEDĚLE MASOPUSTNÍ O strašném soudu

Obrázek

Když pak přijde Syn člověka v slávě své, a všichni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své. A shromážděni budou před něj všichni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici. Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho [budou]: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem byl, a přijímali jste mne; Nahý, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně. Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme, neb žíznivého, a dávali jsme ti píti? Aneb kdy jsme tě viděli hostem, a přijali jsme tě, nebo nahého, a přioděli jsme tě? Anebo kdy jsme tě viděli nemocného nebo v žaláři, a přicházeli jsme k tobě? A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Potom i těm na levici dí: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho. Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti; Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nahý jsem byl, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne. Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, nebo žíznivého, nebo hostem, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě? Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, ani mně jste nečinili. I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.
Matouš 25, 31 – 46

V tomto podobenství, zvláštní pozornost přitahuje spor lidí s Bohem, jejich námitky na Jeho soudu. Odsouzení i ospravedlnění, se stejnými slovy přijímají Jeho soud, ale tato jejich slova vyjadřují mravní rozpoložení přímo opačné. Společné v odpovědích spravedlivých a hříšníků na soud, ukazuje se to, že jeví se jim nemožné, aby Bůh, se mohl nacházet v poníženém postavení. V zásadě o této možnosti věděli, ale ve skutečnosti se jim jevila naprosto nemyslitelnou. Bůh jim však, ale odpovídá slovem zcela jasně.
Dále pak, jedni i druzí, přiznávají jeho soud nesprávným, jedni proto, že jeho soud je příliš přísný, druzí proto, že je příliš milostivý a blahosklonný. Jedni říkají, že u nich byly dobré skutky, a není jim co vyčítat a nemůžou být odsouzeni. Druzí přiznávají vše, co udělali, za natolik nicotné, že jejich odměna, se jim jeví nezaslouženě velká.
Jedni stojí před Bohem s pocity zloby a uraženosti, druzí pak se smířením.
Zjev Soudce, jeví se nemilostivým, ale Jeho soud není zvážením skutků, učiněnými lidmi a Jeho rozsudek není pomstou. Jeho soud je jen výrazem mravního stavu lidí, předstoupených před soudem, a Jeho rozsudek je výsledkem zatvrzelé a neoblomné zloby jedněch a kajícné smířlivosti druhých.
Zatvrzelost těch, kteří neučinili pokání a neukázali svoji lítost, je strašlivou bezohledností a krutostí. Ukazuje to na plné ochladnutí srdcí a jejich odloučení od lásky. V takovémto rozpoložení oni prožili celý svůj život, a s ním předstoupí před Soudce v Jeho slávě.
Mohlo by se stát, že by byli milostivějšími a ohleduplnějšími, kdyby jim byla dána milost? Ne, takovéto zatvrzelosti, není možné prokázat milost, neboť od takovéto milosti, stanou se ještě mnohem zatvrzelejším.
Času už více nebude, je konec váhání mezi dobrem a zlem, Hospodin soudí ten mravní stav, ve kterém povolal lidi, ve kterém lidé předstoupili před Něj. Hospodin očekává od nás ne mnoho co do počtu dobrých a ctnostných skutků a činů, ale abychom skutečně byli pokornými, smířlivými, milostivými a milosrdnými.
Když se otvírají dveře, osvětluje se celá temná místnost. Takto se osvětluje duše, když se otevírají dveře pokání, a tam kde je pokání, tam je naděje na spasení.
Metropolita Antonij (Chrapovický)

marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Citáty, překlady, Paterik

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron