Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


DENNÍ ŽIVOT KŘESŤANA PODLE EVANGELIA

DENNÍ ŽIVOT KŘESŤANA PODLE EVANGELIA

Příspěvekod marekM » 30 srp 2012 20:33

DENNÍ ŽIVOT KŘESŤANA PODLE EVANGELIA
Navykni si vstávat časně se statečným a radostným sebezapřením, a to v určitou hodinu. Vstávaje, pozdvihni mysl svou k Bohu a poznamenej se znamením kříže. Bez meškání se umývej a oblékej. Nato vykonej podle času delší nebo kratší modlitbu ranní. Modli se pozorně a zbožně. Zvykni si věnovat mimo to aspoň dvě až pět minut přečtení nějaké stati z Evangelia.
Pak posnídej a dej se ihned do denní práce, kterou konej svědomitě. Neoddávej se zahálce, ani pohodlnosti, ale měj se chutě k dílu. Lenoch není hoden být nazýván křesťanem. Apoštol Pavel praví: Kdo nechce pracovat, ať nejí! (2. Sol. 3, 10). Vzbuzuj v sobě vědomí, že všudypřítomný Bůh ví všechno, co a jak děláš. Cítíš-li v průběhu práce únavu, představuj si Ježíše, který v potu tváře své jedl chléb, pracuje s Josefem. Má-li práce tvá úspěch, úspěch, děkuj Bohu; Není-li tak úspěšná, jak si přeješ, neúspěch tento obětuj Bohu jako pokání za své chyby a nedostatky.
Při jídle vzbuď v sobě představu Otce nebeského, otvírajícího ruku svou, aby tě nakrmil. Mysli si, že Ježíš sedí s tebou za stolem a jí s tebou. Navykni si jísti a píti střídmě.
Než ulehneš k spánku, uvažuj, zda ses v průběhu dne něčím neprovinil, pros Boha o odpuštění a umiň si, že se napravíš. Nato vykonej večerní modlitbu a uléhaje k nočnímu odpočinku odevzdej se Bohu. Nemůžeš-li usnouti, vzpomeň si, že mnoho lidí té noci leží v nemoci a bolestech, nebo i umírají, a odporoučej je do milosti a lásky Boží.
Chceš-li, aby život tvůj byl klidný a spokojený, nauč se býti vždy odevzdán do vůle Boží. Nenajdeš duševního klidu, dokud nespočineš v Bohu. Snaž se varovati se všeho, co se protiví přikázáním Božím. Nedomáhej se a nehledej ničeho, co není v souhlase s vůlí Boží. Bdi nad sebou, nad svými pocity, myšlenkami, hnutími srdce i vášněmi; pros Boha, aby sám připomenul ti sebe, jestliže ty na něho zapomeneš. Ve všem nechať je tvým učitelem Pán Ježíš Kristus. Často si vzpomeň, co by on na místě tvém učinil, mluvil a nač by myslil.
V utrpení snaž se býti tichý a klidný; mlč a trp podle příkladu Kristova, neboť to je nejjistější cesta k vítězství, a on pomůže ti ve tvé slabosti. Utrpíš-li od lidí na cti, snaž se snésti to klidně. Nejsi-li vinen, uvaž, že v jiných případech ses tolikrát skutečně provinil, aniž kdo o tom zvěděl; haj své cti vždy jen způsobem čestným a důstojným. Jsi-li vinen, uznej, že zahanbení jsi zasloužil a snaž se polepšiti se. Zaslouženému trestu, pokárání nebo napomenutí se podrob. Tak-li se zachováš, bude ti zahanbení k duchovnímu prospěchu.
Buď pravdomluvný. Nejsi-li však povinen mluviti, nemluv proti nikomu a nevyhledávej sporů. Nebuď nenávistným, závistivým, ani příliš strohým v jednání a slovech. Čeho nechceš sám, nečiň jiným; čeho si přeješ od jiných, prokazuj především sám.
Jestliže tě kdo navštíví, buď laskav, skromný, pozorný a pln pochopení pro hosta. Nemluv bez rozmyslu, neboť bude se nám zodpovídati za každé neužitečné slovo. Pros Boha o milost, v pravý čas mlčet a v pravý čas mluvit. Varuj se špatných společností, neboť člověk zpravidla podléhá jejich vlivu. Pozoruješ-li, že někdo působí na tebe neblaze, buď statečný a rozhodni se rázem přerušit styky s ním.
V pokušení neoddávej se trudnomyslnosti. Kdo sesílá příležitost k boji, dá i sílu k vítězství. Důvěřuj v Boha; jestliže Bůh je s tebou, kdo proti tobě? S pomocí Boží cvič svou vůli v přemáhání zla.
Snaž se každému prokazovati dobro, nemysle na to, dočkáš-li se vděčnosti. Buď ochoten odpouštět každému, i tomu, kdo tvé dobrodiní splácí zlobou. V čase nemoci povolej lékaře, ale buď při tom odevzdán do vůle Boží, bez níž ani vlas s hlavy nespadne. V bolestech připomínej si utrpení Kristovo, aby ses posílil v trpělivosti. Všemožně se varuj reptání a podrážděnosti, jimž snadno podléhá člověk nemocný ke vlastní škodě duševní i tělesné.
Choď pravidelně na služby Boží, zvláště nedělní a sváteční, abys společně s ostatními bratřími a sestrami, členy pravoslavné církve Boží, povznesl mysl svou k Bohu, odložil světské starosti, zúčastnil se svatých Tajin, dosáhl odpuštění, načerpal Boží útěchy i radosti a nabyl nových sil. Kdo zanedbává služby Boží, upadá zpravidla do duchovního spánku, stává se lhostejným k věcem Božím a ocitá se na scestí. Nedej na sebe působiti zlozvykem nechodit na služby Boží. Je to zjev úpadkový, kterého se varuj, abys ušel duchovní smrti. Služeb Božích účastni se pozorně a činně, vždyť nepřekáží ti přehrada nesrozumitelného jazyka. Modli se s knězem, zpívej Hospodinu se sborem i s veškerou obcí církevní a prožívej posvátný děj. Tu poznáš, jak velice se mýlí ti, kdož se domnívají, že křesťanství je náboženství chmurné; naopak víra křesťanská pravoslavná je radostnou a blahou zvěstí, naplňující duši jasem a vlévající do srdce radostnou odhodlanost a junáctví.
Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž s tebou!
Slova svatého nového mučedníka Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského
(viz Lidový sborník modliteb…, str. 9-11)

Obrázek
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Citáty, překlady, Paterik

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron