Stránka 1 z 1

Ze života Svatého Jeronýma Stridonského

PříspěvekNapsal: 12 úno 2010 10:42
od Admin
Svatý Jeroným se jednou v předvečer svátku Kristova narození modlil na kolenou v Betlémské jeskyni. Modlil se v
slzách. Přemýšlel nad tajemstvím Boží lásky, nad zázrakem jeho vtělení. Přemýšlel o mudrcích, kteří té noci přinesli nově narozenému Bohu
bohaté, královské dary. I řekl si:
-Jaký dar ti, svaté dítko, mohu přinést já, chudý, nešťastný, hříšný? Nic nemám.
-Přece mi však, Jeronýme, něco darovat můžeš! – ozval se hlas Páně.
-Co, svaté dítko? Co ti mohu darovat? – chvějíce se, zeptal se svatý.
- Své hříchy, Jeronýme, – odpověděl Pán.

Ze života Svatého Jeronýma Stridonského památka 15/28.června