Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Poučení starců (1. část překladu)

Poučení starců (1. část překladu)

Příspěvekod Admin » 12 úno 2010 10:17

Poučení starců
Výroky současných asketů


jer. Dionisij Tacis

„Neříkejme, že nelze přijmout Božího ducha,
Neříkejme, že bez Něj je možné spasení,
Neříkejme, že kdo Jej přijímá, neví o tom,
Neříkejme, že Bůh je pro člověka neviditelný
Neříkejme, že člověk nemůže spatřit Boží světlo
Nebo že se to nemůže stát v budoucích časech!
To nikdy není nemožné, přátelé,
Ba je to velmi možné u těch, kdo si to přejí“

(Sv. Simeon Nový Bohoslovec, Hymnus č. 27 /125-132/)

Jednostranná mínění, jsoucí ve své podstatě heretická, přinesla církvi velkých škod. Před několika lety nebylo možno hovořit o mnišství, ale pouze o hlásání, katechizaci, besedních kroužcích, a podobně. Dnes nelze hovořit o bratrstvích bez toho, aby nedošlo k očernění od lidí, majících v nelásce činorodost. Vše konané v kruhu Církve pro slávu Boží je přijatelné. Jeden by rád pronášel vysvětlující ponaučení, druhý může směřovat ke zpěvu, třetí má přání usadit se v kinovii, čtvrtý v jeskyni, pátý by se rád stal ženatým či svobodným knězem, a poslední by chtěl psát náboženské knihy. Vše je přijatelné, pokud to nepojímáme za absolutní pravidlo, ale konáme tak pro slávu Boží.

Úvod
V zimě roku 1994, na Štědrý den, mi vytanulo v mysli přichystat antologii z vybraných poučení starců, žijících ve 20. století, aby je měli k ruce ti křesťané, kteří nedisponují volným časem pro čtení obsáhlých knih. Hned jsem začal uskutečňovat tuto myšlenku, nezmíniv se o tom nikomu jinému. V létě následujícího roku, když jsem dle svého obyčeje navštívil Svatou Horu, se mě mnozí moji známí mniši ptali, zdali po knihách o starci Paisiji píši něco dalšího. Byl jsem tedy pobídnut povědět jim o své myšlence a přirozeně jsem obdržel jejich rady. V posledku mi bylo sděleno, že tato kniha bude potřebná, neboť jak víme, slova životních zkušeností od starců žijících v současnosti se nás osobně dotýká a duchovně poučuje.
Pokračoval jsem ve své práci, trápíce se po celý čas otázkou: „Kdo se jeví v naší době starcem“? Nakonec jsem uvážil, že i klerici, žijící ve světě a zabývající se misionářskou činností, byl starci dle míry nesčíslného množství svých duchovních dětí a jejich velikost lze měřit dle vkladu duchovního probuzení řeckého národa a dle jejich v Kristu blahé péče o něj.
Starci, jejichž ponaučení jsem sestavil v této knize, byli lidmi, zasvětivšími se Církvi bez jakýchkoliv osobních ctižádostivých úmyslů. Byli představiteli velkého úsilí žít podle vůle Boží a celý svůj život vedli zápas s ďáblem. Z tohoto nekončícího úsilí vyzískali drahocennou zkušenost, kterou pokorně předávali svým bratřím. Tito starci duchovně pomáhali duším, směřujícím k dobru. Byli průvodcemi k pravé zbožnosti. Utěšovali zarmoucené. Vyjadřovali vůli Boží v době, kdy všude kolem zavládlo zmatení myslí. Jedním slovem, byli lidmi činů, ne teorií, a proto jejich duchovnost byla hluboká a zřetelná.
Společným rysem starců, o kterých se zde hovoří, byl život v monastýru. Někteří prožili v monastýru celý svůj život, jiní se z něj vydali na životní pouť, další v něm svůj život.zakončili. Avšak všichni si zachovali svůj osobitý přístup. Každý starec měl osobitou blahodať a osobní blahodatná obdaření.
Moudré výroky starců jsou zde přinášeny s cílem pomoci současným křesťanům v jejich potížích, aby upokojily, byť částečně, svá duchovní hledání.

Ještě několik slov pro čtenáře těchto poučení: Nejlépe je číst vždy po jednom výroku a zahloubat se v něj, a jestli bude možno, nacházet v něm sebe samého i svého bližního, upevňujíc svůj um v základech duchovního života. Tímto způsobem se bude srdce zahřívat a ochutnávat rajské blaženství dle své síly.
jer. Dionisij Tacis

I. Kristus je pro nás vše

1.Starec Porfirij pravil: „Život bez Krista není život, ale smrt. Jestliže nevidíš Krista ve všech svých dílech a úmyslech, jsi bez Krista.“

2.Tento starec také připojil: „Kristus – to je náš Přítel, to je náš Bratr, to je To, Co je dobré a překrásné. Kristus nemá ani zachmuřenost, ani melancholii, ani vnitřní nestálost. Člověk se trápí různými myšlenkami a duševními stavy, které jej občas skličují a zraňují. Kristus – to je Radost, to je Život, to je Světlo, Světlo pravdy, Které těší člověka, okřídluje jej, Které dává sílu vnímat vše, vidět všechny, obávat se o všechny a přát si, aby všichni byli spolu s ním a blízko něj.

3.O člověku, který pro mnohé zájmy zapomíná Krista, starec Amfilochij z o. Patmos pravil: Mnohokrát k tobě přichází Kristus a klepe na tebe, ty Jej usazuješ v hostinci své duše a poté, pohlcen svými zaměstnáními, zapomínáš na Velikého Hosta. On čeká tvůj příchod, čeká, a když už se velmi opožďuješ, vstává a odchází. Následně jsi natolik zaměstnán, že mu odpovídáš pouze z okna. Dokonce již nemáš čas Mu otevřít.

4. Tento starec pravil: „Člověku, který je bez Krista, se vše jeví trudným a temným“.A v jiné chvíli: „Když je srdce bez Krista, tehdy je v něm místo pro jmění peněz a lidí“.

5. O záměrech lidem nepochopitelné Boží Prozřetelnosti pravil starec Porfirij: Lidé mohou získat porozumění cestám Božím a zcela jasně spatřit před sebou chaos a říci: „Ach! My padáme v zmatek, bloudíme. Všichni zpět, všichni zpět! Vraťme se zpátky, zmýlili jsme se!“ A vykročí znovu na cestu Boží a opět zazáří naše Pravoslavná víra. Bůh působí skrytě a nepřeji si potlačit svobodu člověka. On koná tak, že se člověk krůček po krůčku obrací a jde cestou, která Jej následuje.

6.Stares Epifanij pravil: „Boží matematika není zcela podobná té lidské. Dle nás dva plus dva rovná se čtyřem. Dle Boha dva plus dva může se rovnat pěti nebo patnácti nebo i jinému množství.“

7.Starec Anfim z ostrova Chios pravil: „Bez vůle Boží ani kámen nezdvihá se ze svého místa, ani list nepadá ze stromu na zem.“

8.Eusevij, starec Bratrstva „Zoe“ („Život“), obracejíce se ke svému duchovnímu dítku, napsal: „Když se Bůh vzdálí od člověka, tehdy člověk nejenže vpadá ve všechny druhy hříchů a nesprávnosti, ale také ztrácí svoji víru. Jsi Božím stvoření a svou vírou v Něj a následováním Jeho vůle se proměňuješ a stáváš se Jeho dítětem, o které On vždy pečuje s velikou něhou a stará se o to, abys jsi dokonal duchovní vývoj.
Admin
Site Admin
 
Příspěvky: 87
Registrován: 29 led 2010 19:28

Zpět na Citáty, překlady, Paterik

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron