Stránka 1 z 1

Svatý Nektarios: Čisté srdce vidí Boha všude

PříspěvekNapsal: 09 led 2011 10:05
od Admin
Obrázek

Svatý Nektarios z Aeginy

Je zřejmé, že nevíra je důsledkem hříchu v srdci. Bezelstnému a čistému srdci se Bůh jeví na každém místě, všude jej rozeznává a vždy bez váhání věří v jeho existenci.

Když se člověk čistého srdce dívá na svět přírody v nebi, na zemi, v moři, a pozoruje plán kterým je tvořen, to nekonečné množství hvězd na nebi, nesčetné zástupy ptactva, čtvernožců, všemožné druhy zvířat na zemi, rozmanitost rostlin a hojnost ryb v moři, je ihned ohromen a volá s prorokem Davidem: "Jak mnohé a veliké jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všechny jsi je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého."

Takový člověk, pobízen svým očištěným srdcem, objevuje Boha také ve světě krásy Církve, které je špatný člověk na hony vzdálen. Člověk čistého srdce věří v Církev, obdivuje její duchovní nauku, objevuje Boha v Tajinách, ve výškách teologie, ve světle Božích zjevení, v pravdě učení, v přikázáních Zákona, ve skutcích světců, v každém dobrém skutku, v každém dokonalém daru, a všeobecně v celém stvoření.

Právě o tom hovoří Pán v svých Blahoslavenstvích o těch, kdož jsou čistého srdce: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou"


zdroj: http://www.johnsanidopoulos.com/