Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Blíž ke světlému svátku Vzkříšení Pána Ježíše Krista

Blíž ke světlému svátku Vzkříšení Pána Ježíše Krista

Příspěvekod marekM » 09 bře 2010 19:55

Blíž ke světlému svátku Vzkříšení Pána Ježíše Krista

Vzkříšení je pro všechny stejné, ve velký den obnovení povstanou všichni, dobří a s nimi i zlí. Pro všechny bude platit jedno vzkříšení, neboť povstanou všichni v jednom okamžiku. Ale různá bude odměna, neboť každý bude odměněn podle pravd Blíž ke světlému svátku Vzkříšení Pána Ježíše Kristay, každý přijde a usídlí se v té zemi, kterou sám sobě připravil.
ctih. Efrém Syrský

Každý bude vzkříšen a oblečen svými skutky jako šatem, ať už byly tyto skutky dobré, anebo zlé.
ctih. Izaiáš Poustevník

Ktomuto duchovnímu vzkříšení, obnovení našich duší, nás zve Církev ve veliký a radostný den světlého Kristova Vzkříšení. „Nyní nadešla spása pro svět, viditelný i neviditelný! Kristus vstal z mrtvých – povstaňte s ním i vy; Kristus vyšel ve své slávě – vyjděte s ním i vy; Kristus povstal z hrobu – i vy se osvoboďte od pout hříchu! Otvírají se brány pekla, smrt je zničena, odkládá se starý Adam, tvoří se (Adam) nový, jak praví Sv. Písmo: ,Kdo je v Kristu, je nové stvoření.‘ (2 Kor 5, 17) Nuže, obnovujte se! “
svt. Řehoř Bohoslovec

Vzkříšení Pána Ježíše Krista z mrtvých se projevilo jako završení celého díla naší spásy, kterou Pán uskutečnil svým vtělením, utrpením za naše hříchy a smrtí na Kříži. Také proto jsou Kříž a Vzkříšení, jak ve věrouce Církve, tak i v jejích bohoslužbách, spolu nerozdílně spojeny. «Kříži tvému, klaníme se, Kriste, a svaté vzkříšení tvé opěváme a slavíme,» zpíváme v nedělní písni. A při zvěsti o Vzkříšení Kristově žehná kněz věřící znamením životodárného Kříže. V této jednotě Kříže a Vzkříšení však přední místo zaujímá Vzkříšení, neboť právě ono božským světlem osvěcuje Kříž a přivádí (všechno a všechny) pod vševládnou ruku Krista. Právě v něm spočívá ona blahá zvěst.
svt. Theofan Zatvornik

Někteří z nás omezují Paschu na sedmero dnů veselí, ale už při tom nemyslí na nutnost neustálého přibližování se ke Kristu. Podobně jako někteří „se osvěžují tím nejtučnějším z Tvého domu“ (Ž 36, 9), ale už nechtějí ani trochu okusit Ježíšova hořkého kalichu. A co je nejhorší, namísto bdění a zkoumání sebe sama oddávají se ve svaté dny pohanskému klidu: „posadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům.“ (1 Kor 10, 7) Čím se ale stane takový svátek? Ach běda, takový svátek bude jen tělem bez duše a pro takové křesťany (o nichž zde byla řeč) – je strašné to připustit, ale nutné to říci – pro takové nebude ani Kristova Vzkříšení… Ó Kriste, Pascha veliká a svatá! Pouč nás o tom, jak slavit Paschu a přistupovat k ní řádně a blahodatně, učiň nás, Pane, důstojnými oslavovat tvou Paschu a vejít v ní slavně a věčně. Amen.
svt. Filaret Moskevský

Milí bratři, až se budeme - ozářeni touto velkou (paschální) událostí - vracet zpět do našich domovů, vnesme do nich i ony hluboké a spasitelné myšlenky, jež se budou dotýkat našich srdcí. Vzpomínali jsme a živě jsme pohlíželi na skutky božské lásky… Na tuto lásku odpovídali mučedníci potoky své krve, kterou prolili jako vodu; na tuto lásku odpovídali ctihodní umrtvením svého těla s vášněmi a s žádostmi (viz Gal 5, 24); na tuto lásku odpovídali mnozí hříšníci potoky slz, zkroušeným srdcem a vyznáním svých poklesků a hříchů… I my nyní odpovězme na Hospodinovu lásku k nám… životem podle jeho svatých přikázání. Jen toto znamení lásky od nás Pán vyžaduje, jedině toto znamení lásky přijímá. („Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.“ - Jan 14, 23 – 24) Jestliže ale neodpovíme na Hospodinovu lásku k nám svou láskou k němu, potom se musíme ptát, nebyla-li krev Bohočlověka za nás prolita nadarmo, nebylo-li nadarmo mučeno a týráno jeho svaté tělo a nebyla-li nadarmo přinesena a obětována veliká oběť na oltáři Kříže?
svt. Ignatij Brjančaninov

Kříž je pro nás těžký jen do té míry, dokud zůstává jen naším křížem. Když se ale promění v Kristův Kříž, pak se stává neobvykle lehkým: „Vždyť jho mé netlačí a břemeno netíží...“ pravil Pán. (Mat 11, 30)
svt. Ignatij Brjančaninov
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Citáty, překlady, Paterik

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron