Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Svatý spravedlivý Lazar Čtyřdenní - Vzkříšený

Svatý spravedlivý Lazar Čtyřdenní - Vzkříšený

Příspěvekod marekM » 23 zář 2010 21:07

Svatý spravedlivý Lazar Čtyřdenní - Vzkříšený
(památka v sobotu 6. týdne Velkého Postu a v den přenesení jeho svatých ostatků z ostrova Kypr do Konstantinopole, 17. října dle církevního/ což je 30. října dle světského kalendáře)

Obrázek

Svatý spravedlivý Lazar, bratr Marty a Marie, žil spolu se svými sestrami nedaleko od Jeruzaléma, ve vesnici Betánie (Byl pak nemocen nějaký Lazar z Betánie, z městečka Marie a Marty, sestry její. Jan 11, 1). Lazar a jeho sestry se staly důstojnými osobní přízně Pána Ježíše Krista (Tedy poslaly k němu ty sestry, řkouce: Pane, aj, ten, kteréhož miluješ, nemocen jest. Jan 11, 3). V čase Svého pozemského života, Kristus často navštěvoval jejich dům v Betánii, Lazara nazýval svým přítelem (To pověděl, a potom dí jim: Lazar, přítel náš, spí, ale jdu, abych jej ze snu probudil. Jan 11, 11) a nedlouho před svým strádáním vzkřísil Lazara z mrtvých, poté, co ten byl již čtyři dny v hrobě 1). Po této události, se Lazar, ve Svatém Písmu vzpomíná už jen jedenkrát, a jmenovitě tehdy, když šest dní před Paschou přišel Hospodin opět do Betánie, kde byl i Lazar (Tedy Ježíš šestý den před velikonocí přišel do Betánie, kdež byl Lazar ten, kterýž byl umřel, jehož vzkřísil z mrtvých. I připravili jemu tu večeři, a Marta posluhovala, Lazar pak byl jeden z stolících s ním. Jan 12, 1 - 2). V tom čase, kdy byl Hospodin v Betánii, mnozí z židů, se dozvěděli, že se tam On nachází, a přišli tam nejen kvůli Kristu, ale aby viděli i Lazara, kterého On vzkřísil z mrtvých. Mnozí z nich, se tak přesvědčili o pravdivosti zázraku učiněného Pánem, obrátili se k víře v Něho, a stali se Jeho následovníky. Když toto viděli velekněží, domluvili se tehdy, že zabijí i Lazara (Zvěděl pak zástup veliký z Židů, že by tu byl. I přišli, ne pro Ježíše toliko, ale také aby Lazara viděli, kteréhož byl vzkřísil z mrtvých. Radili se pak přední kněží, aby i Lazara zabili. Neboť mnozí z Židů odcházeli pro něho, a uvěřili v Ježíše. Jan 12, 9 - 11). Více nám o Lazaru z Evangelia, není známo.
Dle tradice, Lazar po svém vzkříšení, zůstal naživu ještě 30 let, byl biskupem na ostrově Kypr 2), kde stejně jako apoštolové, mnoho činil pro šíření křesťanství, a tam i v pokoji zesnul. V 9. století po Kristu, byly ostatky svatého Lazara nalezeny ve městě Kition 3), kde přebývali v zemi v mramorové truhly, na které bylo napsáno: LAZAR ČTYŘDENNÍ, PŘÍTEL KRISTŮV. Tento ctihodný poklad a klenot, byl vyzdvihnut ze země a uložen do stříbrné truhlice a za byzantského císaře Lva moudrého (886-911), byly roku 898 svaté ostatky přeneseny do Konstantinopole, kde byly uloženy v chrámu Spravedlivého Lazara, postaveného ještě císařem Basileiosem Makedoncem.

Tropar hlas 1.
Abys ještě před svým utrpením dal jistotu všeobecného vzkříšení,
z mrtvých pozdvihl jsi Lazara, Kriste Bože.
Proto i my jako ony děti, nesouce znamení vítězství, k tobě, Vítězi
nad smrtí, voláme: Hosanna na výsostech, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně.


Obrázek
__________________________________
1) Jan 11, 17 - 44 Vzkříšení Lazara se v církvi připomíná v sobotu 6. týdne (Lazarova sobota) Velkého Postu. Tento zázrak, byl jedním z největších ze zázraků Pána Ježíše Krista: tento jasným příkladem svědčil o Jeho Božské všemohoucnosti a nadvládě nad smrtí, a spolu s tímto, sloužil živým znamením našeho společného vzkříšení a předobrazem vzkříšení Samotného Pána.

2) Podle tradice, Lazar, když se stal biskupem, byl poctěn návštěvou Boží Matky a dostal od ní omofor (ΩΜΟΦΌΡΙΟ - ὦμος — rameno a φόρος — nést, nosit z řečtiny: nošený, nosící se na ramenou; součást bohoslužebného roucha archijereje (biskupa) s vyšitými na něm kříži, symbolicky zobrazuje blahodatné dary archijereje, připomíná, také, že archijerej je povinen starat se o spasení zbloudilých ovcí, podobně jako evangelní dobrý pastýř, který naleznuvší ztracenou ovci, nese ji domů na svých ramenou), zhotovený Jejíma Přečistýma rukama.

3) Kition - město na jižním pobřeží ostrova Kypru, v blízkosti současného města Larnaca. Kition byl jeden z 9 starých fénických měst. Po něm se celý ostrov byl nazýván Židy Hetim. Později, jako ostatní města na Kypru, byl osídlen Řeky.
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Spravedliví, blažení, apoštolům rovní

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron