Stránka 1 z 1

Památka Prvého Všeobecného Sněmu

PříspěvekNapsal: 24 zář 2010 18:04
od marekM
Památka Prvého Všeobecného Sněmu

Památka a oslava Svatých Otců, Prvého Všeobecného Sněmu, se koná v neděli před Svatou Padesátnicí, tedy 7. neděli po Pasše a také 29. května což je 11. červen dle světského kalendáře. Tento Sněm, se konal v Nicei (též Nikaia – dnešní İznik v Turecku) roku 325, v čase vládnutí sv. císaře Konstantina Velikého (Constantinus I. - Flavius Valerius Constantinus 272 - 337). Tento sněm, byl sezván, aby ukončil zmatek, který svým lživým a nesprávným učením, učinil Arius kněz alexandrijský. On rozšířil učení, že Kristus byl stvořen v čase Bohem, není tedy Předvěčným Synem Božím, rovný dle podstaty Bohu Otci. Na tomto Sněmu, bylo účastno 318 Svatých Otců. Sněm odsoudil učení Aria a jeho samého, odsoudil anathémě (řecky ἀνάθεμα - původní význam - vynětí něčeho z běžného užívání, později klatba a vyloučení z obce či církve), protože nechtěl učinit pokání. Ještě také Sněm utvrdil pravoslavné učení ve Vyznání Víry, které bylo později doplněno na Druhém Všeobecném Sněmu. Na prvém Všeobecném Sněmu, byli mnozí významní světci, mezi kterými se nacházeli zejména: svatý Mikuláš Myr Lykejský, svatý Spiridon, svatý Athanasije a další svatou církví ctění otcové. Hlavním úkolem a prací tohoto Sněmu, bylo utvrzení Vyznání Víry. Ale kromě toho, Sněm ve shodě určil způsob výpočtu data pro slavení Paschy (tj. že Pascha – Světlé Kristovo Vzkříšení, má být slaveno ne ve stejný den s židovskou paschou a bezpodmínečně první neděli po jarní rovnodennosti – což roku 325 připadlo na 22. března). Na sněmu bylo přijato 20 kanonických pravidel, jimiž se řídí život církve.

Tropar svatým Otcům (obecný) 8. hlas
Nade vše proslaven jsi, Kriste Bože náš, jenž jsi naše otce postavil na zemi jako světla a jimi jsi nás o pravé víře naučil. Mnohomilosrdný, sláva tobě!

Kondak Otcům 8. hlas

Slova apoštolů a dogmata Otců zapečetily jedinou víru Církve, která jsouc oděna rouchem pravdy utkaným z bohosloví shůry, vykládá a slaví veliké tajemství zbožnosti.


Obrázek