Stránka 1 z 1

Světitel a mučedník Charalampios

PříspěvekNapsal: 02 bře 2011 18:53
od marekM
Světitel a mučedník Charalampios
(památka dle církevního kalendáře 10. února/ dle světského to je 23. února)

Tento veliký světec byl biskupem v městě Magnezii (město v Thesálii – severovýchodní oblast starého Řecka; dnes pod tímto názvem najdeme prefekturu v oblasti jižní části Thesálie ve středním Řecku) a přijal strádání pro Krista ve svých sto třinácti letech.
Když nastalo strašné pronásledování křesťanů za vlády císaře Septimiuse Severa (Lucius Septimius Severus vládl 193 do 211), stařec Charalampios se neskryl před pronásledovateli, ale svobodně a před všemi vyznal Kristovu víru. Všechna muka, která na něm byla učiněna, trpěl, jakoby jeho tělo nebylo jeho vlastním. A když z něho zaživa sedrali vojáci jeho kůži, svatý Charalampios jim beze zloby řekl:
«Díky vám bratři, za to, že jste strhli mé staré tělo, neboť takto jste obnovili mého ducha a darovali jste mi tak věčný život». Při svém strádání, učinil nespočet divů, uzdravil nemocné a mnohé obrátil na křesťanskou víru.
Takto i císařova dcera Galina, když spatřila jeho strádání, zanechala bezbožnost svého otce a stala se křesťankou. Když byl Charalampios odsouzen na smrt a byl veden na popraviště, pozdvihl své ruce k nebi a modlil se k Bohu za všechny lidi, aby jim Bůh daroval tělesné zdraví a duše spasení, a aby byly rozmnoženy pozemské plody: «Pane, ty znáš a víš, že lidé jsou z masa a krve, odpusť jim jejich hříchy a vylij milost Svoji na všechny! »
Po této modlitbě, tento svatý stařec, oddal svou duši Bohu, ještě před tím než mu kat setnul hlavu. To se stalo roku 202.
Jeho tělo po mučednické smrti vzala Galina a s úctou je pochovala.

Obrázek