Stránka 1 z 1

Svatý mučedník Polyevkt

PříspěvekNapsal: 21 zář 2010 22:21
od marekM
Svatý mučedník Polyevkt
(památka 9. ledna dle církevního kalendáře/ dle světského 22. ledna)

Svatý mučedník Polyevkt. Město Melitené (dnes Malatiya) v Arménii, je mnoho nasáté křesťanskou krví, tak jako i celá země Arménská. První prolitá krev křesťanského mučedníka v tomto městě patřila svatému Polyevktu, který ji zde prolil roku 259. Bylo to v době vlády Valeriána.
V tomto městě byli dva přátelé – vojáci, Nearch a Polyevkt. Nearch byl pokřtěný, a Polyevkt nepokřtěný. Když byl v té době vydán císařský příkaz o pronásledování křesťanů, Nearch se připravoval na mučednickou smrt. Přitom, mu ale bylo líto, že nestačil uspět přivést svého přítele k pravé víře. Když se, ale Polyevkt dozvěděl o tom, k čemu se připravuje Nearch, rozhodl se, a slíbil, že přijme křesťanství. Polyevktovi se totiž zdál sen, ve kterém se mu zjevil Hospodin ve své světlosti, sňal z Polyevkta starý oděv a oblékl jej do nového, přesvětlého oděvu. Polyevkt pak řekl Nearchovi: «od této minuty, jsem připraven sloužit Kristu». Když to dopověděl Nearchovi, zahořel duchem, a odešel na hlavní městské náměstí, kde roztrhal císařský příkaz o pronásledování křesťanů, a o povinnosti vzdát úctu pohanským bohům a modlám, ještě přitom zničil ve městě mnoho pohanských model. Jeho tchán vládce Feloks, který měl dohlížet na plnění císařského příkazu, se zděsil jeho činu, řekl mu: «nyní budeš muset umřít, jdi a rozluč se s ženou a dětmi». Když přišla k Polyevktovi jeho žena a v slzách jej prosila, aby se odřekl Krista, plakal přitom i jeho tchán Feloks. Svatý mučedník, ale zůstal neoblomným ve svém rozhodnutí přijmout jakékoli strádání pro Krista. S radostí sklonil svoji hlavu pod meč a přijal tak svatý křest, ve své vlastní krvi roku 259. Nearch přítel Polyevktův, přijal mučednickou smrt v ohni a jeho památka je 22. dubna.


Obrázek