Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


12. NEDĚLE PO PADESÁTNICI

12. NEDĚLE PO PADESÁTNICI

Příspěvekod marekM » 07 zář 2011 18:18

12. NEDĚLE PO PADESÁTNICI
A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe." Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království." Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."
Mat 19,16-26
V evangelním čtení dnešního nedělního dne, jsme slyšeli rozmluvu Spasitele s bohatým mladíkem, který se Spasitele ptal: codobrého mám udělat, abych získal věčný život. Spasitel ho ve své odpovědi odkazuje na to, aby zachovával přikázání. Když mladík uslyšel odpověď, znovu položil otázku: která? Spasitel mu je vyjmenovává, ale na to mu mladík dopovídá: toto všechno jsem dodržoval od své mladosti. Co mi ještě schází?
A tady Kristus vydává svědectví: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj Mne. Když mladík uslyšel to slovo, smutný odešel, neboť měl mnoho majetku, takto zakončuje evangelista Matoušrozmluvu Spasitele s tímto bohatým mladíkem.
Mnozí chápou tento evangelní příběh, jako bezpodmínečný požadavek odmítnutí všeho bohatství, zřeknutí se všeho majetku, jako bezpodmínečnou nutnost žít v plné chudobě.
Tak tomu, ale není.
Evangelium, nic takového nevyžaduje, evangelium nám nabízí a předkládá:chceš-li být dokonalý…, chceš – li vyjít z tohoto světa, který tě svírá svou lidskou světskostí a dočasností, a chceš - li vejít do nedozírného světa křesťanských ctností. Evangelium, nám nejen nabízí a předkládá obětovat pro bohatství nebeské, naše bohatství pozemské, ale i nás takto varuje. Varuje nás před tím pokušením a těmi svody, které v sobě ukrývá pozemské bohatství a jakákoli pozemská věc.
Když mladík uslyšel to slovo, odešel smutný, protože měl mnoho majetku, protože mezi ním a Bohem se tento majetek stal hradbou, překážkou a odřeknout se od tohoto majetku pro Nebeské Království nebylo v jeho silách.
Tady vidíme co je pro křesťana strašné.
A to se nevztahuje jenom k bohatství, ale ke každé pozemské věci obecně.
Ať už je to naše oddanost k dobrému žití, k lidem a třeba i k našim nejbližším, jestliže tato oddanost, vítězí nad láskou k Bohu, my stejně jako onen mladík se smutkem od Něj odcházíme.
Těžko, přetěžko, je člověku zvládnout tuto cestu svými silami, v tom je potom i veliký smysl všech těch okamžiků v našem životě, když o něco přicházíme, když přicházíme o bohatství, zdraví, o naše blízké a milované.
Spasitel nám sám jde naproti, sám nám ukazuje, jak nic nemohoucí jsou naše cennosti před tváří Jeho věčnosti a svatosti. Jde nám naproti a našim povinností je se s ním setkat, stanout se před Ním pokorným, s vírou a láskou, přijmout svůj kříž a co nejvíce se bát toho, abychom od něj odešli smutní.
A jako hrdina v boji, který je ochoten všeho se vzdát a vše obětovat, jen aby zachoval věrnost, tak i křesťan, má být připraven, přinést oběť proto, aby zůstal věrným Kristu.

A dnešního dne, si takovýto příklad věrnosti Kristu, příklad obětování všeho, připomínáme. Dnešního dne si připomínáme památku mučednické smrti svt. Gorazda, biskupa českého a moravsko – slezského.
Vladyka Gorazd ještě před svojí mučednickou smrtí, vše obětoval a oddal Kristu, nebylo nic, čeho by držel pro sebe. A jako korunu všeho, nakonec přijal mučednickou smrt.
Svatost a dobrota jsou všemocné. Nikdy nebudeme moci pochopit vznešenost a velkolepost Církve, jestliže se nezamyslíme nad tím, že ona vznešenost a velkolepost je budována na krvi a ostatcích tisíců mučedníků, vyznavačů, ctihodných a spravedlivých všech společenských postavení, národností a věku. Celá země je každodenně poskvrňována lidskými hříchy, avšak ve stejné době je též posvěcována krví svatých mučedníků a těly svatých.
A podle slov vladyky Gorazda, která napsal v dopise věřícím před svojí smrtí, vidíme, k čemu nás svatý nový mučedník Gorazd vybízel: Máme-li před sebou svaté, každého stáří a povolání, nevymlouvejme se ani na mládí, ani na stáří, ani na povolání, ani na jakékoliv životní okolnosti, ale snažme se je následovat, hledíce přitom na Spasitele a Pána Ježíše Krista. Amen.
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Z kázání

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron