Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Neděle praotců, o hostině a hostech Luk 14,16–24

Neděle praotců, o hostině a hostech Luk 14,16–24

Příspěvekod marekM » 30 led 2011 20:57

Neděle praotců, o hostině a hostech Luk 14,16–24

Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby pozvaným řekl: Pojďte, vše už je připraveno. Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, omluv mě. Druhý řekl: Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě. Další řekl: Oženil jsem se, a proto nemohu přijít. Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi. Hospodář se rozhněval. Vyjdi rychle do ulic a uliček, řekl sluhovi. Přiveď sem chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Sluha se vrátil se slovy: Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo. Pán tehdy sluhovi poručil: Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, ať je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři!

Nyní, když jsme blízko a přicházíme ke světlým a slavnostním dnům velikého svátku Kristova Narození, nám Církev před samotným svátkem připomíná ty veliké a spravedlivé Starého Zákona, kteří byli spaseni vírou v přicházejícího Mesiáše. Ve Spasitele, ještě teprve přicházejícího, kterého narození, my, když Bůh dá, budeme brzy oslavovat.
V dnešní den, nám Církev ukazuje veliké osobnosti starého zákona, začínajíce od praotce Adama a pramatky Evy, o kterých častokráte je mluveno tak, že byli prvními hříšníky, ale už je zapomenuto, na to, že oni skrze pokání, staly se prvními spravedlivými. Zapomíná se, že když hovoří se o paschálním vítězství, tak Církev neustále hovoří o tom, že Hospodin, především jako první osvobodil Adama a Evu, osvobodil je od všech následků jejich strašného přestoupení a hříchu, kteří oni učinili v ráji.
Za nimi se pak vzpomínají velcí muži dávnověku: Abrahám, otec věřících, Noe, veliký spravedlivý, který byl spasen, když v čase potopy, hynul od hříchu všechen tlející lidský rod, a mnozí další spravedliví, proroci a svatí Boží služebníci.
Oni byli spaseni vírou v přicházejícího Spasitele, měli jen proroctví, předobrazy, které byly předpovězeny, před námi je však odkryt už celý život vtěleného Syna Božího a vše co On učinil pro naše spasení.
To musíme mít na paměti, když se blížíme a připravujeme se ke svátku Kristova Narození. Musíme to mít na paměti, neboť se budeme před Bohem zodpovídat z toho, co nám bylo dáno.

Církevní ústav nám na dnešní nedělní den, kdy se vzpomínají všichni praotci – všichni spravedliví Starého Zákona, předkládá na Liturgii čtení z Lukášova Evangelia, ve kterém nám ukazuje Spasitelovo podobenství o pozvaných na večeři, o hostině a hostech.
Z Evangelia je vidno, že hlavním příčinou k tomu, že Spasitel toto podobenství řekl, byla připomínka (v čase večeře, které se účastnil Spasitel - Luk. 14, 1 - 15), kterou učinil jeden spolustolovník, který řekl: Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím (Luk. 14, 15).
Předtím řekl Spasitel jednomu z předních farizeů, který jej pozval na večeři tato slova poučení: Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých (Luk. 14, 12 - 14). Na tato slova jeden z těch kdo byl na večeři, pak řekl ta již zmíněná slova: Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím (Luk. 14, 15).
Podle výkladů evangelia svatými otci, tuto větu, řekl jeden z farizeů, který měl vysoké postavení, a když tuto větu říkal, sám sebe již počítal, mezi ty, kteří budou jíst chléb v Království Nebeském.
Na to, ale dostal odpověď od Spasitele v tomto podobenství.
Jeden člověk vystrojil večeři a zval mnohé. Když byl vše hotovo, poslal své služebníky k těm, kteří byli pozváni, aby jim řekl, že vše je již připraveno. Ale v tom, jak je napsáno v Evangeliu, začali se jeden jako druhý vymlouvat, všichni začali pozvání odmítat.
Jeden řekl za důvod to, že koupil pole a musí se na to pole podívat, druhý zase to, že koupil pár volů a musí je vyzkoušet, další řekl, že se oženil a nemůže přijít. První dva, zakončili své odmítnutí takto: Prosím tě, omluv mě. Třetí řekl: Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.
Poté co byla doručena hospodáři tato odmítnutí, od těch, které dopředu pozval, on znovu posílá svého služebníka, aby pozval jiné hosty, a když takto sluha učinil, řekl svému pánu: Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo. Tehdy mu pán řekl: Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, ať je můj dům plný… a ještě řekl … nikdo z původně pozvaných neokusí mou večeři.
To je strašlivý rozsudek. Může to být i tak, že ti co byli pozvání, odmítli toto pozvání, jen pro tentokrát a napříště, by už pozvání neodmítli. V podobenství, se však říká: že nikdo z pozvaných neokusí mou večeři! To znamená, že pozváni už nikdy nebudou. Byli pozváni a toto pozvání oni odmítli, a nikdy více už pozvání nezískají.
My můžeme naší pozornost ještě obrátit k tomu, co bylo ještě řečeno v podobenství: a ještě je místo. Tato slova platí, pro každého z nás. Hospodin k Sobě zve každého z nás, syny a dcery Církve, každého pravoslavného křesťana.
Kdyby, lidé věděli a plně chápali, k čemu je zve Hospodin, k jaké radosti, k jaké to nekonečné blaženosti. Neobraceli by svoji pozornost k světskému shonu a marnosti a starali by se jen a jen o to, aby se připravili, tak jak je zapotřebí, aby byli důstojní věčného blaženství.
Je zapotřebí, aby se každá duše nad tímto zamyslela. Pozvanými, jsme my všichni, kdo z nás bude vybraným, to zná a ví jen vševědoucí Hospodin, nám je zapotřebí starat se jen o to, abychom nebyli zbaveni věčné radosti a věčného blaženství.
Je zapotřebí to pozvání, které máme, podle Evangelia co jsme dnes slyšely, přijmout a připravit se, abychom mohli učinit dobrý začátek tohoto zápasu, jejž daruje Kristus, neboť jak budeme zpívat v troparu předsvátku:
Kristus se rodí, aby obnovil kdysi padlý obraz.
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Z kázání

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron