Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Modlitba k Přesvaté Bohorodici před její ikonou Počájevskou

Modlitba k Přesvaté Bohorodici před její ikonou Počájevskou

Příspěvekod marekM » 01 bře 2010 19:44

Modlitba k Přesvaté Bohorodici před její ikonou Počájevskou

Obrázek

Tropar hlas 5.
Před svatou ikonou tvojí, vládkyně / modlící se k tobě, uzdravení získávají /
víry pravé poznání přijímají / a nepřátel útoky odrážejí /
také i nám / kteří se před tebou skláníme / vypros odpuštění hříchů /
myšlenkami zbožnými / naše srdce prosvětli /
a k synu tvému / povznes modlitbu / za spásu duší našich.

Kondak hlas 1.

Pramenem uzdravení / a pravoslavné víry utvrzením,
zjevila se Bohorodice, tvoje ikona Počájevská /
i nás, kteří se před ní scházíme / od neštěstí a pokušení osvoboď /
Lávru tvojí neporušenou zachovej / utvrď Pravoslaví, v zemích kolem ní /
a hříchy prosebníkům tvým, odpusť / neboť přeješ li si to, můžeš.

Raduj se, pochvalo počájevská, a širého světa, naděje a útěcho.

Modlitba

K tobě Matko Boží, v modlitbách a prosbách, mi hříšní přibíháme. Na divy a zázraky, v tvoji Počájevské Lávře zjevené pamatujeme, pro naše přestoupení a hříchy se rmoutíme. Víme Vládkyně, víme, že nejsme důstojní, my hříšní, o cokoli prosit. Jen o to, aby nám naše bezzákonnosti a přestoupení, Spravedlivý Soudce odpustil. Vše co jsme v našich životech přetrpěli, zármutky, neštěstí i nemoci, jsou jen plody našich přestoupení, na nás seslané, a Bohem dopuštěné, k naší nápravě. Takto On všechny své hříšné služebníky, svou spravedlností, a svým soudem, přivádí k tomu, aby v zármutcích, přibíhali k tobě Přečistá, ke tvému zastání. Aby v dojetí svých srdcí vzývali k tobě: hříchů a bezzákonností našich, Blahá nevzpomínej. Raději pozdvihni, přečestné ruce své, k synu tvému, a předstup před Boha, aby nám vše zlé, námi učiněné, odpustil. Aby, pro mnohé námi slíbené, ale nesplněné sliby, neodvrátil tvář svoji, od služebníků svých. Aby blahodať svoji, našemu spasení potřebnou a pomáhající, neodňal od duší našich. Vládkyně, budiž nám a naší spáse, starostlivou pečovatelkou.
Shlédni k povzdechům našim, malodušnost naše, ať se ti neprotiví, když před tvým divotvorným obrazem, v neštěstích a zármutcích, naše povzdechy k tobě povznášíme. Prosvětli myšlenkami lítosti, náš rozum, víru naši posilni, naději upevňuj. Lásky, nejsladšího daru, učiň nás hodnými, abychom mohli jej přijmout. Těmito dary, ó Přečistá, ne nemocemi a zármutky, náš život ke spasení, nechť ať je provázen. Od mrzutostí a zoufalství, naše duše ochraňuj, zbavuj nás malomocné, od neštěstí a neduhů, k nám přicházejících, od lidských pomluv a bolestí nesnesitelných.
Daruj svým zastáním, pokoj a spořádanost lidu křesťanskému, ó vládkyně. Utvrď pravoslavnou víru v naši zemi, i v celém širém světě. Nedopusť, aby Církev apoštolská a obecná se umenšila, ústavy svatých otců, na věky neochvějné ochraňuj. Všechny, kdož k tobě přicházejí, spasiž od propasti zahynutí.
Ty z bratří, kteří jsou herezí oklamáni, anebo víru spasitelnou, v hříšných vášních zahubili, opět k pravé víře a pokání přiveď. Aby se spolu s námi, tvému divotvornému obrazu klaněli, a záštitu tvoji vyznávali. Dejž abychom, přečistá paní Bohorodice, ještě v tomto našem životě, spatřili vítězství pravdy, pro tvoji záštitu. Dejž, abychom přijali, onu blahodatnou radost, před naší končinou, jako kdysi obyvatelé počájevští, když spatřili tvé zjevení. Skrze které jsi je ukázala jako vítěze a osvětitele jejich nevěrných nepřátel (Agarů). Dejž ať mi všichni, s vděčným srdcem, můžeme spolu s anděly, proroky a apoštoly i se všemi svatými, oslavovat tvé milosrdenství a takto vzdát, slávu, čest a klanění, v Trojici opěvovanému Bohu, Otci, i Synu, i Svatému Duchu, na věky věkův. Amen.
marekM
 
Příspěvky: 249
Registrován: 03 úno 2010 18:55

Zpět na Modlitby, akafisty

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron